Pre najrýchlejší kontakt volajte našu hotline +421.41.5555.888


Hlavná navigácia


Smerujeme k skutočným výšinám
Hovorí sa, že odvedená práca hovorí sama za seba. Naše vybrané referencie predstavujú prierez našimi realizáciami a projektami, na ktorých sa naša spoločnosť podieľala. Prezrite si tieto ukážky našich dodávateľských prác a presvedčte sa o našej profesionalite.


Predchádzajúca strana

Strana: 2 / 2


Vybrané referencie spoločnosti IBG Slovakia

Administratívno-skladové priestory KINEKUS
Administratívno-skladové priestory KINEKUS


VN prípojka Trafostanica, silnoprúdové rozvody, štrukturovaná kabeláž, kamerový systém, EPS, EZS, požiarno-evakuačný rozhlas, dodávka rozvádzačov

Obytný súbor Bratislava
Obytný súbor Bratislava


silnoprúdové rozvody, slaboprúdové rozvody, TF rozvody, TV rozvody, audio, video vrátnik, dodávka rozvádzačov

Obytný súbor Kvačalova
Obytný súbor Kvačalova


slaboprúdové rozvody, TF rozvody, TV rozvody, audio, video vrátnik, dodávka rozvádzačov


Bytový dom RUSTICA Bratislava
Bytový dom RUSTICA Bratislava

slaboprúdové rozvody, video vrátnik


Začiatok 12 Koniec