Pre najrýchlejší kontakt volajte našu hotline +421.41.5555.888


Hlavná navigácia


Služby na ktoré sa môžete spoľahnúť
Od počiatku nášho pôsobenia v oblasti elektroinštalácií a elektromontážnych služieb robíme všetko preto, aby naši klienti dostali 100% vykonanú prácu, na ktorú sa môžu spoľahnúť. Naše elektromontážne služby, facility management a technické zabezpečenie budov je na úrovni.


Predchádzajúca strana


Kvalitné a profesionálne elektromontážne služby a práce

Spoločnosť IBG SLOVAKIA poskytuje komplexné dodávky a to v častiach VN rozvody, silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, riadiacich systémov MaR. Ďalej v častiach TZB a to vykurovanie, zdravotechnika, vzduchotechnika a klimatizácia.

Elektromontáže

 • 22kV rozvody
 • Silnoprúdové rozvody
 • Slaboprúdové rozvody
 • Kamerové systémy - CCTV
 • Prístupové systémy - SKV
 • Elektronická požiarna signalizácia - EPS
 • Požiarno-evakuačný rozhlas - PER
 • Štrukturovaná kabeláž
 • Meranie a regulácia

Facility management

 • prevázka a údržba elektrických zariadení
 • pravidelné kontroly a skúšky EPS, PER, EZS, CCTV, SKV
 • pravidelné kontroly a skúšky elektroinštalácii
 • servis chladenia a klimatizácie
 • servis vzduchotechniky
 • bežná prevádzková údržba

Technické zariadenie budov

 • vykurovanie
 • vzduchotechnika
 • klimatizácia
 • plynoinštalácia
 • zdravotechnika
 • vodoinštalácia
 • kanalizácia